back


Special thanks to Mayoyo & Kofi Pami

pesi ngai na bato
ngai nandimi toli bapesi ngai na bato
natondi mama na ngai maladie tango nyonso
nzela lopitalo oh nzambe mawa

ngai nandimi toli bapesi ngai na bato
ngai nandimi toli bapesi ngai na bato
natondi mama na ngai maladie tango nyonso
nzela lopitalo oh nzambe mawa
baboti na ngai ye nzambe

nasukaki se na nzela mpo na kelasi ye (...papa yee)
nasukaki se na nzela mpo na kelasi ye
baboti ye, baboti ye, baboti ye, moyen ezalaki te

nasukaki se na nzela mpo na kelasi ye (baboti na ngai ye bokange cha)
nasukaki se na nzela mpo na kelasi ye
baboti ye, baboti ye, baboti ye, moyen ezalaki te
baboti ye, baboti ye (aa motema), baboti ye, moyen ezalaki te

lelo na kominde moto tika naluka mosala
nasalisa baboti baboti banga ye ye
baboti banga bango banzambe ya nse
oo mama ye tika nasalisa baboti
oo mama ye baboti nzambe ya nse
oo mama ye tika nasalisa baboti
oo mama ye baboti nzambe ya nse
ngai naleli, ngai naleli nzambe oo ye
ngai naleli, ngai naleli nzambe oo ye
tata abota ngai akufa nde kala ee
mama abota ngai akufa nde kala ee
noti kola ngai mwana etike ngoba pasi to bolazi
nzanga nzanga nzanga konzanga baboti mpasi
nzanga nzanga nzanga ye nzanga baboti mpasi
nzanga ye nzanga ye, nzanga ye nzanga, nzanga ye nzanga ye,
baboti nzambe ya nse
nzanga ye nzanga ye, nzanga ye nzanga, nzanga ye nzanga ye,
baboti nzambe ya nse
ngai basala ngai ninio mama
ngai basala ngai ninio mama ye
mbongo ngai nazuwi nasala na yango nini
mosolo ngai nazuwi nalesango nani
ngai mwana etike boyokela ngai mawa
tika ngai na boginsa avenir ya bana na ngai
tika ngai na boginsa avenir ya bana na ngai
oo ngai nalela, oo ngai nalela, oo ngai nalela, avenir ya bana na ngai
oo ngai nalela, oo ngai nalela, oo ngai nalela, avenir ya bana na ngai


Title : AZANGAI
comp. : Shungu
orch. : KIAM